.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Танайд хоноё: Хар сарнай С.Амармандах / tanaid honoy har sarnai 141ndah